Club Show Jumping Scandinavia

Club Show Jumping Scandinavias årsstämma beslöt den 25 januari 2016 att föreningen skulle upplösas med det tillägget att medlemsregister och www.clubshowjumping.com skall bevaras i vilande tillstånd tills vidare. Ingvar Fredricson, Peter Ljungcrantz och Ronny Persson valdes av årsstämman att ansvara för bevakning av att dessa tillgångar kan komma till användning vid eventuell omstart av föreningen.